वेळ शिकवते, गुरु पण शिकवतात. फरक इतकाच गुरु परीक्षा घेउन शिकवून परीक्षा घेतात आणि वेळ मात्र परीक्षा घेउन शिकवते.

No comments

Powered by Blogger.