Your Own Digital Platform

शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या अर्थसहाय्याच्या विविध योजनांकरीता संपर्क साधण्याचे आवाहन


स्थैर्य, पुणे: भारत सरकारच्या सांस्कृतिक कार्य विभागांतर्गत राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान, कोलकाता यांच्या असमान निधी योजनेंतर्गत राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयाच्या सर्वांगिण विकासासाठी अर्थसहाय्याच्या विविध योजना राबविण्यात येतात. सन 2019-20 पासून असमान निधी योजनांसाठीचे विविध प्रस्तावwww.rrlf.gov.in या प्रतिष्ठानच्या संकेतस्थळाद्वारे ऑनलाइन पध्दतीने सादर करण्याबाबत प्रतिष्ठानकडून निर्देश देण्यात आले आहेत. 

त्याअनुषंगाने सदर असमान निधी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाइन पध्दतीने अर्ज कसा करावा याबाबत ुुुwww.rrlf.gov.in या संकेतस्थळावरील असमान निधी योजना या खिडकीखाली देण्यात आलेल्या ' User guide for applying online assistance ' यावर सविस्तर माहिती व मार्गदर्शन करण्यात आले आहे.
 
इच्छुक शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांनी आपणास आवश्यक असलेल्या असमान निधी योजनेचे प्रस्ताव व उपरोक्त संकेतस्थळावरुन उपलब्ध करुन दिलेल्या सूचनांनुसार ऑनलाइन पध्दतीने दिनांक 7 डिसेंबर 2019 रोजी सायंकाळी 5.00 वाजेपर्यंत अपलोड करावेत. तसेच सदर अर्जांची प्रिंट काढून अपलोड केलेल्या आवश्यक कागदपत्रासह प्रस्ताव चार प्रतीत संबधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयास 11 डिसेंबर 2019 रोजी सायंकाळी 5.00 वाजेपर्यंत सादर करावेत. त्यांनतर प्राप्त झालेल्या अर्जांचा विचार केला जाणार नाही.
 
असमान निधी योजना सन 2019-20 ग्रंथालय सेवा देणा-या स्वयंसेवी संस्थांना ग्रंथ, साधन साम्रगी, फर्निचर, इमारत बांधकाम व इमारत विस्तार यासाठी असमान निधीतून अर्थसहाय्य, राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान ज्ञान कोपरा विकसित करण्यासाठी अर्थसहाय्य, महोत्सवी वर्ष जसे 50/60/75/100/125/150 वर्ष साजरे करण्यासाठी अर्थसहाय्य, राष्ट्रस्तरीय चर्चासत्र, कार्यशाळा, प्रशिक्षण वर्ग व जागरुकता कार्यक्रम आयोजनासाठी अर्थसहाय्य, बाल ग्रंथालय व राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय बाल कोपरा स्थान करण्याकरीता अर्थसहाय्य याबाबत राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठानच्या योजनांबाबत इच्छुकांनी अधिक माहितीस्तव आपल्या जिल्हयातील जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा तसेच प्रतिषठानचे www.rrlf.gov.in हे संकेतस्थळ पहावे. उपरोक्त योजनेंचा लाभ घेण्यासाठी सादर करण्यात येणा-या अर्ज हा ऑनलाइन पध्दतीने आवश्यक त्या सर्व कागदपत्रे अपलोड करुन इंग्रजी / हिंदी भाषेत भरावा, असे आवाहन ग्रंथालय संचालक सुभाष हि. राठोड यांनी राज्यातील सर्व सार्वजनिक ग्रंथालयांना केले आहे.